Normy a piktogramy

Rozdělení kategorií OOP

KATEGORIE I.
jednoduché osobní ochranné prostředky chránící proti nízkým rizikům (mechanické poškození, kontakt s předměty do teploty 50°C, běžné povětrnostní podmínky), jejichž nebezpečí je schopen uživatel sám rozeznat – nízké požadavky na ochranu

KATEGORIE II.
osobní ochranné prostředky chránící proti středním rizikům (např. proti mechanickým nebezpečím)

KATEGORIE III.
osobní ochranné prostředky chránící proti vysokým rizikům (ochrana před nevratným poškozením a smrtelným nebezpečím např. poškození chemikáliemi, teplem, chladem, zářením..)

Označení

Asset 8ce

Označení CE na osobním ochranném prostředku je grafickým vyjádřením prohlášení o shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z Nařízení Evropskéo parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Normy Rukavice

přehled symbolů uvedených na rukavicích, které splňují příslušné normy

Normy Oděvy

přehled symbolů norem a symboly údržby oděvů

Normy Obuv

přehled piktogramů

Normy Rukavice

EN 420 – všeobecné požadavky
Norma stanovuje všeobecné požadavky a zkušební postupy pro design a konstrukci rukavice, nezávadnost, pohodlí, označení a informace dodávané výrobcem a je platná pro všechny ochranné rukavice.

Ochrana před speciálními riziky
je vyjádřena příslušnými normami:

EN 388 – mechanické riziko
EN 407 nebo EN 12477 – ochrana proti teplu a ohni
EN  511 – ochrana proti chladu
EN 374 – ochrana proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům
EN 10819 – ochrana proti bodnutí a říznutí

Normy Oděvy

Pracovní ochranné oděvy splňují základní požadavek normy EN ISO 13688:2013
a dále se řídí podle níže uvedených nejčastějších norem:

EN 471, EN 20471 – ochranný oděv s vysokou viditelností
EN 11611, EN 11612 – ochrana při svařování
EN 342 – ochrana proti teplu a plameni
EN 14058 – ochrana proti chladu
EN 343 – ochrana proti nepříznivému počasí
EN 381 – ochrana proti pořezu řetězovou pilou
EN 13998 – ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
EN 13034 – ochrana proti chemikaliím
EN 1073 – ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi
EN 1149 – ochrana proti nebezpečným mikroorganismům

Overaly (kombinézy TYVEK apod.)
EN 14605:2005/A1:2009, EN 13034:2005/A1:2009 a EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Typ 3 ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi (kapalinám nepropustné švy).
Typ 4 ochrana proti kapalným aerosolům.
Typ 5 ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím.
Typ 6 ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím.

EN1149-1:2006 a EN1149-5:2008 Ochranné oděvy. Elektrostatické vlastnosti. Materiálové a konstrukční požadavky.

EN14126:2003 Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům.

EN 1073-2:2002 Ochranné oděvy proti kontaminaci radioaktivními částicemi.

Normy Obuv

Pracovní a bezpečnostní obuv splňuje požadavky norem EN 345, 347, 249 a dále se řídí podle:

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ OBUV  PODLE EN ISO 20 347

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 347
CI
odolnost spodku obuvi proti chladu
E
absorpce energie v oblasti paty
A
antistatická obuv
WRU
průnik a absorpce vody - povrchový materiál
WR
odolnost obuvi proti průniku vody
FO
odolnost obuvi proti palivovým olejům
POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 34
S1
základní požadavy dle EN ISO 20 344 (např. bezpečnostní tužinka, odolnost proti pohonným látkám, odolnost proti oděru podešve) + uzavřená patní část + antistaické vlastnosti + absorpce energie v patní části
S2
jako S1 + průnik + absorpce vody
S3
jako S2 + odoslnost proti propíchnutí + desénová podešev
HRO
odolnost podešve proti kontaktnímu teplu
HI
odolnost spodku obuvi proti teplu
P
odolnost proti propíchnutí
EN ISO 17249
bezpečnostní obuv odolná proti prořezu motorovou pilou
CR
odolnosti proti prořezu

Ochrana zraku a dýchacích orgánů

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpary
a zářením z chemických látek.

Všechny modely ochranných brýlí byly testovány podle normy EN 166.
Ochrana proti optickému záření je zajištěna příslušnými filtry:

EN 169 – filtry pro svařování
EN 170 – filtry proti ultrafialovému záření
EN 171 – filtry proti infračervenému záření
EN 172 – proti sluneční filtry pro profesionální použití
EN 379 – filtry pro svařování se spínavým světeným prostupem nebo dvojím světelným prostupem

Normy pro ochranu dechu:
EN 149 – filtrační polomasky proti částicím
EN 405 – filtrační polomasky proti plynům a výparům
EN 140 – polomasky
EN 136 – celoobličejové masky
EN 143 – filtry proti prachu
EN 141 – filtry proti plynům
EN 146 – systémy s přívodem vzduchu

Ochrana sluchu

Vlastnosti a útlumové schopnosti u zátkových a mušlových chráničů upravují normEN 352-1 – mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu

EN 352-2 – zátkové chrániče sluchu
EN 352-3 – mušlové chrániče sluchu montované na přilbu
EN 352-4 – elektrická sluchátka
EN 458 – návod na výběr, použití, používání a údržbu OOP proti hluku

Ochrana hlavy

Ochranné prostředky hlavy mohou být:

průmyslové přilby chránící před padajícími předměty nebo před střetem hlavy s upevněnými předměty

lehké přilby chránící pouze před střetem hlavy s pevně upevněnými předměty či před lehčím poraněním hlavy ( poškrábáním atd.)

EN 397 – Technické podmínky pro ochranné průmyslové přilby
EN 812 – Technické podmínky pro lehké průmyslové přilby